НҮҮР Хөтөч Хөтөч: Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг хийх эмнэлэг болон харьяалах хорооны мэдээлэл

Хөтөч: Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг хийх эмнэлэг болон харьяалах хорооны мэдээлэл

0
158

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо хийх эмнэлэг болон харьяалах хорооны мэдээллийг дүүрэг бүрээр хүргэж байна.

error: Content is protected !!