ЭМД-ыг бүрэн төлсөн бол урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдана

0
127

Эрүүл мэндийн даатгалыг бүрэн төлсөн бол урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах боломжтой хэмээн ЭМДЕГ болон ЭМЯ-наас мэдээлж байна. Эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээг 2018 оноос эхлэн зохион байгуулсан бөгөөд өнгөрсөн онуудад хамгийн өндөр хамралт жилд нийт 153 мянган иргэн байв.

Харин энэ оны тавдугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нийт иргэдийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулж эхэлсэн юм. Тодруулбал, Эрүүл мэндийн даатгалаа төлсөн иргэд өөрийн насны багцдаа багтсан үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамрагдах боломжтой болсон билээ.

Насны багцад багтсан шинжилгээг харах бол ЭНД дарна уу.