ЭМД-аар дараах амбулаторийн тусламж, үйлчилгээг үнэгүй авах боломжтой

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлбөрийг бүрэн хариуцах амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний талаар танилцуулж байна.

ЭМДҮЗ-ийн 01 дүгээр тогтоолын амбулаторийн тусламж, үйлчилгээнд 14 оношийн бүлэг хамаарах бөгөөд эдгээр бүх оношийн бүлэгт даатгуулагч-иргэн ямар нэгэн хамтын төлбөр төлөлгүй хэрэгцээтэй тусламж, үйлчилгээгээ авах боломжтой юм.

1. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ /Өвчний учир үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 57000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

2. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ /Амбулаториор хийгдэх мэс ажилбар/- Нийт зардал 27000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

3. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ /Өвчний учир үзлэг/ – Нийт зардал 15000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

4. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ /Эрүүл мэндэд нөлөөлж буй нөхцөл байдал/ – Нийт зардал 17000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

5. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ /Сэтгэцийн ба зан төрхийн эмгэгийнн үзлэг оношилгоо/ Нийт зардал 30000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

6. Шүдний тусламж, үйлчилгээ /Шүд амны хөндийн амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ/ – Нийт зардал 48000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

7. Хэвийн явцтай жирэмсний хяналтын багц /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 342000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

8. Эрсдэлтэй жирэмсний хяналтын багц /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 572000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

9. Амбулаторийн хяналт – Халдварт өвчин /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 21000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

10. Амбулаторийн хяналт – Халдварт бус өвчин /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 41000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

11. Амбулаторийн хяналт – Хорт хавдар /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 43000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

12. Амбулаторийн хяналт – Cэтгэцийн эмгэг /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 16000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

13. Амбулаторийн хяналт – Гэмтэл, осол /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 32000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

14. Амбулаторийн хяналт – Мэс засын эмчилгээ /Амбулаторийн үзлэг, хяналт, оношилгоо, шинжилгээ/ – Нийт зардал 11000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд оношийн кодыг ЭМДЕГ-аас лавлана уу.

spot_img

ШИНЭ

БУСАД МЭДЭЭ

error: Content is protected !!