НҮҮР Хөтөч Дараах диализ, химийн эмчилгээ зэрэг бусад өдрийн эмчилгээний зардлыг ЭМДС-гаас бүрэн хариуцна

Дараах диализ, химийн эмчилгээ зэрэг бусад өдрийн эмчилгээний зардлыг ЭМДС-гаас бүрэн хариуцна

0
87

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор бусад өдрийн эмчилгээний зардлыг ЭМДС-гаас бүрэн хариуцахаар тусгажээ.

Бусад өдрийн эмчилгээ гэдэгт дараах оношийн бүлгүүд багтах бөгөөд иргэн хувиасаа ямар нэгэн зардал гаргахгүй 100 хувь ЭМД-аар төлөгдөнө.

Бусад өдрийн эмчилгээнд ямар оношийн бүлэг багтах вэ?

1. Гемодиализ /эмийн эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 165,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

2. Хэвлийн диализ /эмийн эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 59,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

3. Хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээ /эмийн эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 482,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

4. Хорт хавдрын химийн өдрийн бай эмчилгээ /эмийн эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 400,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

5. Хорт хавдрын туяаны өдрийн эмчилгээ /энгийн туяа эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 66,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

6. Хорт хавдрын туяаны өдрийн эмчилгээ /Шугаман хурдасгуурын
аргаар хийх/ – Нийт зардал нь 350,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

7. Иод 131 /эмчилгээ эмийн эмчилгээ/ – Нийт зардал нь 670,000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

Диализийн эмчилгээг үнэ төлбөргүй хийх ЭМДЕГ-тай гэрээ байгуулсан эмнэлгийн мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.

error: Content is protected !!