“Дараах онцлог ажил мэргэжлээр ажилласан даатгуулагч нас харгалзахгүйгээр тэтгэвэр тогтоолгож болно”

НДЕГ-аас Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөл болон онцлог ажил мэргэжлийн тэтгэвэрийн талаар мэдээлэл өглөө.

Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлийн тэтгэвэр

Даатгуулагч нь нийтдээ 20-иос доошгүй жил, үүнээс дор дурдсан хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж шимтгэл төлсөн тохиолдолд өөрөө хүсвэл тухайн насанд хүрээд тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй. Үүнд:

Онцлог ажил мэргэжлийн тэтгэвэр

Даатгуулагч нь доор дурдсан ажил мэргэжлээр 20-иос доошгүй жил, эсхүл нийтдээ 25-аас доошгүй жил үүнээс 15-аас доошгүй жил сонгодог, мэргэжлийн урлагын байгууллагын тухайн ажил мэргэжлээр ажилласан даатгуулагч өөрөө хүсвэл нас харгалзахгүйгээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож болно. Үүнд:

  • Гоцлол дуучин
  • Бүжигчин
  • Агаарын болон хэрэглэлийн гимнастик
  • Акробат
  • Тэнцвэр, уран нугаралт
  • Хүнд жингийн үзүүлбэрийн жүжигчин
  • Зэрлэг араатан, ан амьтан сургаж  тоглуулагч
  • Хөөмийчин
  • Найрал хөгжмийн үлээвэр хөгжимчин
spot_img

ШИНЭ

БУСАД МЭДЭЭ

error: Content is protected !!