ЭМД-аар 20,000-609,000 төгрөгийн уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээг 85 хувь хөнгөлүүлнэ

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээг танилцуулж байна.

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээнд 16 оношийн бүлэг хамаарах бөгөөд нийт зардлын 85 хувийг ЭМД-ын сангаас, үлдсэн 15 хувийг даатгуулагч иргэн хамтын төлбөрөөр төлөхөөр зохицуулагдсан байдаг.

1. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMA/ – Нийт төлбөр 529,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 79,350 төгрөг төлнө.

2. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMB/ – Нийт төлбөр 412,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 61,800 төгрөг төлнө.

3. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMC/ – Нийт төлбөр 403,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 60,450 төгрөг төлнө.

4. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMD/ – Нийт төлбөр 388,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 58,200 төгрөг төлнө.

5. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TME00-TME06/- Нийт төлбөр 527,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 79,050 төгрөг төлнө.

6. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMG01/- Нийт төлбөр 376,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 56,400 төгрөг төлнө.

7. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMG02-TMG07/ – Нийт төлбөр 400,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 60,000 төгрөг төлнө.

8. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMG08-TMG09/- Нийт төлбөр 396,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 59,400 төгрөг төлнө.

9. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMJ00/- Нийт төлбөр 475,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 71,250 төгрөг төлнө.

10. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMK00-TMK05/- Нийт төлбөр 515,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 77,250 төгрөг төлнө.

11. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMM02-TMM17/- Нийт төлбөр 550,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 82,500 төгрөг төлнө.

12. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMR00-TMR01/- Нийт төлбөр 609,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 91,350 төгрөг төлнө.

13. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMS03-TMS04/ – Нийт төлбөр 547,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 82,050 төгрөг төлнө.

14. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт төлбөр 230,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 34,500 төгрөг төлнө.

15. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMA-TMW03/- Нийт төлбөр 20,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

16. Уламжлалт анагаах ухааны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ /TMA-TMW03/ – Нийт төлбөр 150,000 төгрөг бөгөөд даатгуулагч 22,500 төгрөг төлнө.

spot_img

ШИНЭ

БУСАД МЭДЭЭ

error: Content is protected !!