ЭМДЕГ: ЭМД төлөгч иргэд вирус судлалын шинжилгээг үнэ төлбөргүй хийлгэх боломжтой

0
9

ЭМДҮЗ-ийн 2023 оны 8 дугаар тогтоолын хүрээнд амбулаторийн үзлэг оношилгоо, шинжилгээний багцад хамаарах 212 шинжилгээг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хувь хариуцан төлөхөөр зохицуулсан. Тухайлбал иргэд вирус судлалын шинжилгээг үнэ төлбөргүй хийлгэнэ.

Иргэд дараах оношилгоо, шинжилгээг эмчийн заалтаар ЭМДЕГ-тай гэрээтэй улсын болон хувийн хэвшлийн аль ч эрүүл мэндийн байгууллагад хийлгэсэн тохиолдолд огт төлбөр төлөхгүй.

Та доорх QR кодыг уншуулж оношилгоо, шинжилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалттай танилцаарай.