“Үерт өртсөн өрхүүдэд 609 хүүхэд, ахмад настан 108, хөгжлийн бэрхшээлтэй 27 иргэн байна”

Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс үер буусан 21,27,29 дүгээр хороодод есөн хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг газар дээр нь ажиллаж нийт үерийн гамшигт өртсөн өрх, аж ахуйн нэгжийн нарийвчилсан судалгааг гаргажээ.

Энэ талаар ХНХЯ-наас “Үерт өртсөн өрхүүдэд 1,430 иргэн байгаагаас хүүхэд 609, ахмад настан 108, хөгжлийн бэрхшээлтэй 27 иргэн байгаа юм байна.

Дүүргийн түр байрлуулах байранд 18 иргэн байгаагаас найм нь хүүхэд, хоёр нь ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн нэг байгаа” гэв. Судалгаа нь гэр оронгүй болсон өрхөд гэр олгох, нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамруулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүргэх, хүнсний нэг удаагийн тусламж үзүүлэх зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулахад суурь мэдээлэл болох аж.

Мөн дүүргийн Улаан загалмайн хороотой хамтран Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас ирүүлсэн тусламжийг шаардлагатай өрхүүдэд хүргүүлжээ. Дүүргийн түр байрлуулах байранд 18 иргэн байрласны 8 нь хүүхэд 2 нь ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 1 байна. Дээрх 3 хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд 127 дугаар сургуульд байрлах шуурхай штаб дээр 24 цагаар байрлан иргэдэд холбогдох мэдээ мэдээллийг өгч байна хэмээн мэдээлэв.