ЭМДЕГ: Эмнэлзүйн химийн шинжилгээг ЭМД-аараа үнэ төлбөргүй хийлгэнэ

0
28

ЭМДҮЗ-ийн 2023 оны 8 дугаар тогтоолын хүрээнд амбулаторийн үзлэг оношилгоо, шинжилгээний багцад хамаарах 212 шинжилгээг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хувь хариуцан төлөхөөр зохицуулсан. Тухайлбал, амбулаторийн тусламж үйлчилгээнд хамаарах эмнэлзүйн химийн шинжилгээг үнэ төлбөргүй хийлгэнэ.

Иргэд дараах оношилгоо, шинжилгээг эмчийн заалтаар ЭМДЕГ-тай гэрээтэй улсын болон хувийн хэвшлийн аль ч эрүүл мэндийн байгууллагад хийлгэсэн тохиолдолд огт төлбөр төлөхгүй.