Цахилгаан автомашинд дугаарын хязгаарлалт хамаарахгүй боллоо

0
40

Өчигдөр буюу есдүгээр сарын 5-ны Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар цахилгаан автомашинд дугаарын хязгаарлалт хамаарахгүй болжээ. 

Дугаарын хязгаарлалт нь дараах автомашинуудад хамаардаггүй юм. 

  • дипломат байгууллага,
  • тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж ашиглах зөвшөөрөлтэй,
  • байлдааны болон тусгай зориулалтын,
  • Улсын Их Хурлын 2019 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан албан тушаалтнуудын албан ажлын,
  • “тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй хүн” таних тэмдэг бүхий тээврийн хэрэгсэл,
  • нийтийн тээвэр,
  • хүүхэд зохион байгуулалттайгаар тээвэрлэсэн болон ажилчдын автобусанд хамаарахгүй. 

Эдгээр дээр өчигдрөөс эхэлж Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоох журамд “албан ажлын” гэсний араас “цахилгаан тэжээлийн” гэж нэмсэн байна.