Хүүхдийг 21.00-22.00 цагийн хооронд унтуулсанаар ой тогтоолт, сэтгэн бодох чадвар сайтай болдог

0
351

Олон улсын судалгаагаар бага болон өсвөр насны хүүхдийг 21.00-22.00 цагийн хооронд унтуулсанаар ачаалал даах чадвартай, тэвчээртэй, ой тогтоолт сэтгэн бодох чадвартай, сэргэлэн цовоо, бүтээмжтэй болж өсдөг байна.

Тухайлбал, 3-5 настай хүүхдүүд хоногт 10-13 цаг унтах ёстой байдаг бөгөөд үүнд өдрийн унтлагын цагийн оруулан тооцдог байна.