Меланома гэх арьсны хорт хавдарыг энгийн мэнгэнээс хэрхэн ялгах вэ?

0
392

Меланома гэх арьсны хорт хавдарыг энгийн мэнгэнээс хэрхэн ялгах талаар ХСҮТ-өөс зөвлөж байна.

Америкийн арьс судлалын академийн тодорхойлсоноор арьсны хорт хавдарын гол шинж тэмдэг нь:

  • Basal cell carcinoma-улаан ягаан өнгөтэй сувд хэлбэрийн товруу,
  • Squamous cell carcinoma-улаан эвэршсэн шархлаат товруу,
  • Melanoma-хар нөсөөт толбо болон мэнгэ төст арьсны өөрчлөлт гэнэт үүсч томордог гэжээ.

Эдгээрээс хамгийн хоруу чанар бүхий Меланома гэх арьсны хорт хавдарыг энгийн мэнгэнээс ялгах ABCDE-н аргыг та бүхэнд танилцуулъя.

A-Asymmetry- Тэгш бус хэмтэй

B-Border- Зах хүрээ тодорхой бус

C-Color- Жигд бус хар болон хөх өнгө холилдсон

D-Diameter- 6мм-ээс дээш диаметртэй

E-Evolving-Мэнгэний хэмжээ, хэлбэр өөрчлөгдөж, загатнах, цус гарах эсвэл эмзэглэлтэй болох нь аюултай шинж юм.

May be an image of text that says 'то аслын 30 авсде-гийн арга A Asymmetry в Border с Color D Diameter хэвийн E Evolving тэгш ирмэгтэй тэгш хэлбэртэй меланома нэг енгийн 6мм-ээсбага хэвийн мэнгэ тэгш бус хэлбэртэй тодорхой бус XeX хар холилдсон диаметртэй хэмжээ, хэлбэр дерчлегдеж, загатнах, цус эсвэл эмзэг лэлтэй болох америкийн арьс судлалын академийн тодорхойлсоноор арьсны хорт хавдарын гол шинж тэмдэг BASAL CELL CARCINOMA-yлAAH ягаан енгетэй сувд хэлбэрийн товруу, SQUAMOUS CELL CARCINOMA-yлAAH эвэршсэн архлаат товруу, MELANOMA-XAP несеет болон мэнгэ тест арьсны TOMPOX юм. эдгээрээс хамгийн хоруу чанар бухий меланома арьсны хавдарыг энгийн мэнгэнээс ялгах бухэнд танилцуулья.'