НДШ төлж ажилласан хугацаанаас хамаарч тэтгэврийг бүрэн болон хувь тэнцүүлэн тогтоодог

Өндөр насны тэтгэвэр гэдэг нь даатгуулагчийг өндөр наслахад нь насан туршид нь нийгмийн баталгааг нь хангах зорилгоор нийгмийн даатгалын сангаас сар бүр олгох мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.

Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах гол үндэслэл нь түүний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж ажилласан хугацаа байдаг бөгөөд уг хугацаанаас тэтгэврийг бүрэн болон хувь тэнцүүлэн тогтоодог хэмээн Сүхбаатар дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс мэдээлэв.

spot_img

ШИНЭ

БУСАД МЭДЭЭ

error: Content is protected !!