ЭМД-аараа 16,000-2,033,000 төгрөгний зардал бүхий яаралтай тусламжийг үнэгүй авах боломжтой

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлбөрийг бүрэн хариуцах яаралтай тусламж, үйлчилгээний талаар танилцуулж байна.

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын яаралтай тусламжид есөн оношийн бүлэг хамаарах бөгөөд эдгээр яаралтай тусламжийн нийт зардлыг 100 хувь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцах юм.

1. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Улаан/ – Нийт зардал 2,033,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

2. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Шар А/ – Нийт зардал 556,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

3. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Шар В/ – Нийт зардал 91,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

4. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ – /Ногоон А/ – Нийт зардал 278,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

5. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ – /Ногоон B/ – Нийт зардал 43,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

6. Яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Цагаан/ – Нийт зардал 16,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

7. Гэмтлийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Улаан/ – Нийт зардал 2,033,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

8. Гэмтлийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Шар/ – Нийт зардал 214,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

9. Гэмтлийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ /Ногоон/ – Нийт зардал 161,000 бөгөөд иргэн ямар нэг төлбөр төлөхгүй.

Жич: Шаардлагатай бол оношийн кодыг ЭМДЕГ-аас лавлана уу.

spot_img

ШИНЭ

БУСАД МЭДЭЭ

error: Content is protected !!