ЭМДЕГ: ЭМД төлөгч иргэд бусад өдрийн эмчилгээг үнэ төлбөргүй хийлгэнэ

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан бусад өдрийн эмчилгээний талаар ЭМДЕГ-аас танилцууллаа.

Бусад өдрийн эмчилгээ гэдэгт дараах оношийн бүлгүүд багтах бөгөөд иргэн хувиасаа ямар нэгэн зардал гаргахгүй 100 хувь ЭМД-аар төлөгдөнө. Үүнд:

1. Гемодиализ

2. Хэвлийн диализ

3. Хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээ

4. Хорт хавдрын химийн өдрийн бай эмчилгээ

5. Хорт хавдрын туяаны өдрийн эмчилгээ /энгийн туяа эмчилгээ/

6. Хорт хавдрын туяаны өдрийн эмчилгээ /Шугаман хурдасгуурын
аргаар хийх/

7. Иод 131

ЭМДҮЗ-ийн 01 дүгээр тогтоолоор зохицуулагдах бусад өдрийн эмчилгээний тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ болон тус тусламж, үйлчилгээгээр гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн байгууллагуудын жагсаалт, утасны дугаар зэрэг нэгдсэн мэдээллийг энд дарж авна уу.

spot_img

ШИНЭ

БУСАД МЭДЭЭ

error: Content is protected !!