Дараах тохиолдолд 13А маягт шаардахгүй

13А маягтын талаар ЭМДЕГ-аас мэдээлэл өглөө.

Даатгуулагч-иргэн таныг эрүүл мэндийн байгууллагад шилжүүлэх шийдвэрийг тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын эмч гаргаж холбогдох маягтыг илгээх бөгөөд энэ нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлт эдлэх үндэслэл болдог.

Харин даатгуулагч өөрийн санаачлагаар аливаа эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах шийдвэрийг гаргасан тохиолдолд тухайн тусламж, үйлчилгээний зардлыг өөрөө бүрэн хариуцан төлнө.

spot_img

ШИНЭ

БУСАД МЭДЭЭ

error: Content is protected !!