НҮҮР Хөтөч Дараах сэргээн засах эмчилгээний төлбөрийг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцна

Дараах сэргээн засах эмчилгээний төлбөрийг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцна

0
176

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолд сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний эмчилгээний төлбөрийг 100 хувь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцхаар тусгажээ.

Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээнд арьсны эмгэг, үе мөч, дотор, тархи, мэдрэлийн гаралтай сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх гэх мэт 13 төрлийн оношийн бүлэг хамаардаг.

Эдгээр бүх тусламж, үйлчилгээний төлбөр болох 20,000-1,771,000 төгрөгийн зардлыг 100 хувь Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцах юм.

Тэгвэл ямар тусламж үйлчилгээ үүнд хамаарч байгааг дор дэлгэрэнгүй хүргэе.

1. Арьсний эмгэгийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 700798 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

2. Ахмадын сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1624189 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

3. Гэмтэл, согогын сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1538750 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

4. Дотрын эмгэгийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1633842 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

5. Тархи, мэдрэлийн гаралтай сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1770500 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

6. Үе мөч, тулгуур эрхтэний сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1320426 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

7. Хавдрын дараах сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 737037 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

8. Хүүхдийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 1125486 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

9. Эх барих эмэгтэйчүүдийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 841523 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

10. Сэтгэцийн сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 832456 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

11. Сувиллаас үзүүлэх сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 250000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

12. Сэргээн засахын амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ – Нийт зардал нь 20000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

13. Сэргээн засахын өдрийн эмчилгээ – Нийт зардал нь 150000 бөгөөд иргэн төлбөр төлөхгүй.

Сэргээн засах эмчилгээг ЭМД-аар хийж буй эмнэлгүүдийн мэдээллийг авах бол ЭНД дараарай.

Жич: Оношийн код болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭМДЕГ-аас лавлана уу.

error: Content is protected !!