Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлын хэсэг байгуулна

0
337

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт Үндэсний хороо хуралдаж Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг дагаж гарах дүрэм журам, аргачлалыг хэлэлцэн баталжээ.

Тодруулбал:

-Ижил үнэлэмжтэй ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх зарчим хэрэгжүүлэх аргачлал,

-Цалин хөлс тогтоох аргачлал,

-Хөдөлмөрийн норм, норматив боловсруулах аргачлал,

-Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулах аргачлал

-Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт салбар хороо болон аймаг, нийслэлийн хорооны дүрэм,

-Сум, дүүргийн хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хорооны дүрмийг баталсан байна.

Хорооны дүрмийн дагуу салбарын болон аймаг, нийслэлийн хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт хороог байгуулж ажиллуулах ёстой. Ингэснээр хөдөлмөрийн ямар нэг маргаан гарахад заавал шүүхэд хандахгүйгээр маргааныг шийдвэрлэх боломж нээгдэх юм.

Мөн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх тал дээр тооцоолол хийх, санал боловсруулах ажлын хэсэг байгуулж, ажиллахаар болсон тухай ХНХ-ын сайд мэдээллээ.

Хуралдаанаар Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт Үндэсний хорооны дэд даргаар МҮЭ-ийн холбооны ерөнхийлөгч С.Эрдэнэбатыг ажиллуулах шийдвэр гаргасан байна.

Манай улс хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр жилийн өмнө 420,000 болгон нэмэгдүүлсэн билээ.