Зүрхний эхо, холтер зүрхний цахилгаан бичлэгийн зардлын 70 хувийг ЭМДС-гаас хариуцна

0
927

2021 оны Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн баталсан 03 дугаар тогтоолд Өндөр өртөгтэй оношлогооны нийт зардлын 70 хувийг ЭМД-ын сан, 30 хувийг даатгуулагч өөрөө хариуцан хамтын төлбөрөөр төлөхөөр тусгасан.

Уг журмын дагуу Зүрхний эхо, холтер зүрхний цахилгааны бичлэгийн нийт төлбөр 50,000 төгрөгийн 70 хувь болох 35,000 төгрөгийг ЭМД-ын сангаас, үлдсэн төлбөрийг даатгуулагч өөрөө хариуцна.

Харин ЭМД-ын шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан төлдөг иргэдийн өндөр өртөгтэй оношлогооны зардлыг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцах юм. Иргэн-даатгуулагч та өндөр өртөг бүхий оношлогоо, шинжилгээг ЭМДЕГ-тай гэрээт улсын болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийлгэх боломжтой.

Эх сурвалж: ЭМДЕГ